Tillbaka till nordisk mytologi

Vem är vem i den nordiska mytologin


Här kommer en lista på vem som är vem (och vad som är vad) i den nordiska mytologin:

Ae Farfarsfar; trälarnas stamfar.
Afe Farfar, morfar; böndernas stamfar.
Allfader Ett av Odins många namn.
Al/svinn Solens häst; "mycket stark".
Allvis Dvärg som visste mycket, men ändå blev överlistad av Tor.
Alver En av de tre gudasläktena. Se också asar och vaner. Alverna bodde i Alvheim.
Amma Farmor, mormor; böndernas stammoder.
Andvare Dvärg som lade en förbannelse på sin skatt.
Angerboda "Hon som vållar sorg"; jättinna och moder till Fenre, Jörmungand och Hel.
Arvaker "Den tidigt vakne"; en av solens hästar.
Asar En av de tre gudasläktena i Eddans värld. De främsta bland asarna var Odin, Tor, Tyr, Frej, Brage, Heimdall, Höd, Vidar, Vale, Ull, Forsete. Enligt Snorres Edda räknades också Loke till asarna, fast han var av jättesläkt. Till de främsta bland asynjorna räknades: Frigg, Freja, Saga, Eir, Gefjon, Fulla, Sjöfn, Lofn, Var, Vör, Syn, Hlin, Snotra och Gnå.
Asgård Asarnas värld.
Ask Den förste mannen, skapad av Burs söner.
Asynjor Se Asar
Audumla Urkon, tillkom då isen smälte i Ginnungagap.
Korp
Balder Son till Odin och Frigg. Han bor i Breidablick, gift med Nanna och har med henne sonen Forsete.
Bergelme Jätte; undkom med sin familj när Ymes blod dränkte allt och alla.
Bergresar En speciellt otrevlig art jättar.
Bestla Jättinna; Bors hustru och mor till Odin, Vile och Ve.
Bifrost Den flammande regnbågsbron mellan Asgård och Midgård.
Blodörn Speciellt grym bestraffningsmetod.
Bor Bures son, fader till Odin, Vile och Ve.
Brisingamen Frejas oförlikneliga halssmycke; dvärgasmide.
Brokk Dvärg; bror till Eitre.
Bure Gudarnas stamfader.
Bärsärkar Krigare som i striden greps av blint raseri, bärsärkagång.
Dag Son till Natt och Delling. Han kör med hästen Skinfaxe över himlen.
De nio världarna Enligt en räkning finns följande världar: Asgård, Vanaheim, Alvheim, Midgård, Jotunheim, Muspellsheim, Svartralvheim, Hel eller Nifelheim samt Nifelhel. Det talas dessutom om övre himlar, som Andlång och Vidblåin där ljusalverna bor, och nedre dödsriken liggande under Nifelhel.
Draupne Odins guldring som "dryper" åtta likadana ringar var nionde natt.
Drome Järnkedja som man försökte binda Fenre med.
Dvalin Dvärg.
Dödsgaldrar Besvärjelsesånger för att mana de döda ur jorden.
Edda Farfarsmor; Trälarnas stammoder.
Eitre Dvärg; Brokks broder.
Elivågor Elva åar som har sitt ursprung i källan Hvergelme.
Elle Alderdomen; brottades i en gammal kvinnas gestalt med Tor.
Embla Den första kvinnan. Kan betyda almträd. Enhärjare De krigare som inväntar Ragnarök i Valhall. Erna Jarls hustru, se Jarl.

Fader Hövdingarnas stamfader.
Fafne Hreidmars son. Bror till Utter och Regin.
Fenre Varg; Lokes son. Också Fenrisulven.
Fensalar Friggs boning.
Fimbulvinter Den vinter som sägs föregå Ragnarök.
Fjalar Tupp i Jotunheim som väcker jättarna till kamp inför Ragnarök.
Franangersfors Den fors i Midgård där Loke gömde sig undan gudarnas vrede.
Frej En av de förnämsta asagudarna. Han tillhörde vanernas släkte; hans boning kallades Alvheim.
Freja En av de förnämsta asynjorna; av vanasläkt. Hon bodde i Folkvang.
Frigg Odins hustru och mor till Balder; hon bodde i Fensalar.
Fylking Uppställning av här i slagordning under vikingatiden.
Garm Hund som vaktar nedgången till Hel.
Geirröd Jätte; försökte döda Tor, men blev själv dräpt.
Gimle Boning för goda människor efter Ragnarök.
Ginnungagap Det omätliga svalget i världens mitt före skapelsen.
Gjallarbron Bro över älven Gjöll i Nifelheim.
Gjallarhorn Heimdalls horn som kallar asarna till strid vid Ragnarök.
Gjalp Den ena av jättens Geirröds två döttrar.
Gjöll Älv i Nifelheim; "larmaren".
Gladsheim En praktfull hall i Asgård, glänsande av guld.

 

Gleipne Den magiska boja som fjättrade Fenrisulven.

Gollinburste Frejs gyllene galt.

Greip En av jätten Geirröds två döttrar. Grid Jättinna som hjälpte Tor mot Geirröd. Gul/topp Heimdalls häst.

Gungne Odins magiska spjut.

Hate Varg som jagar efter månen.

Heimdall Gudarnas väktare vid Bifrost; han bor i Himinbjörg.

Hel Härskarinna över dödsriket; dotter till Loke.

Hel Dödsriket, också kallat Nifelheim.

Hermod Odins son och Balders bror.

Hlidskjalf Odins högsäte varifrån han kunde se ut över hela världen. Hreidmar Trollkunnig bonde som var fader till Utter, Fafne och Regin. Hringhorne Balders skepp.

Hrym Jätte som styr skeppet Nagelfar.

Hräsvelg Jätte i örnhamn som med sina vingar förorsakar vindarna.

Huge Utgårdalokes tanke som löpte mot Tjalfe och vann.

Hugin Den ena av Odins båda korpar, "tanken".

Hvergelme Källa i Nifelheim under en av Yggdrasils rötter.

Hyme Jätte; Tyrs styvfar och innehavare av star kittel. Hyrrokkin Jättinna som sjösatte Balders skepp vid hans likfärd. Höd Balders broder och baneman.

Höne Långbent asagud som var känd för att vara obeslutsam.

ldavallen Där bodde gudarna den första tiden efter skapelsen och där samlas deras ättlingar efter Ragnarök.

Idun Gudinnan som hade hand om ungdomsäpplena.

Ifing Älv som bildar gräns mellan Asgård och Jotunheim.

Ivalde Dvärg; fader till två mästersmeder.

Jarl Hög titel i tidig medeltid och forntid.

Jarl Heimdalls son med Moder, de ädelbornas stammoder.

Jotunheim Jättarnas värld.

Järnveden Skog öster om Midgård. Här bor en jättinna som föder söner i skepnad av vargar. Två av dessa, Skoll och Hate, jagar ständigt efter solen och månen.

Jättar Kallas också rimtursar, bergsresar, resar.

Jörmungand Annat namn för Midgårdsormen.

Karl Son till Afe, de fria böndernas stamfar.

Kon Son till Jarl, som var son till Fader, de ädelbornas stamfar.

Kvase Asagud; kallades också "den visaste av vaner".

Lif Man som gömmer sig i Yggdrasil och sålunda överlever Ragnarök.

Liftrase Kvinna som gömmer sig i Yggdrasil och överlever Ragnarök. Lif och Liftrase ger upphov till ett nytt människosläkte.

Lit Dvärg som ofrivilligt fick följa Balder och Nanna på bålet.

Loke Son till jätten Farbaute och jättinnan Laufey. Räknas till asarna. Fader till Fenrisulven, Midgårdsormen och Hel. Orsakar Balders död.

Magne Tors son med jättinnan Jarnsaxa.

Midgård Människornas värld.

Mimer Jätte som räknades till asarna. Berömd för sin visdom.

Mimers brunn Brunn som ligger under den av Yggdrasils rötter som växer i Jotunheim. Den är visdomens källa och den vaktas av jätten Mimer.

Mjölner Tors hammare: gudarnas främsta skydd mot jättarna.

Moder Stammor för de ädelborna.

Modgunn Hon vaktar Gjallarbron över ån Gjöll på vägen till Hel.

Mundilfare Far till Sol och Måne.

Munin En av Odins två korpar, "minne".

Muspellsheim Eldens värld längst i söder; den vaktas av eldjätten Surt.

Muspellssönerna Eldjättarna.

Måne Mundilfares son. Han är körsven åt månen.

Nanna Balders hustru.

Narfe Lokes och Sigyns son.

Natt Dotter till jätten Narfe, moder till Dag. Hon kör hästen Hrimfaxe över himlen.

Nidhögg Drake som gnager världsträdets rötter.

Nifelheim Före skapelsen var det isens och köldens rike; med Hels ankomst blev det också dödens.

Nornor De tre mest kända nornorna var Urd - det förflutnas norna, Verdandi - det närvarandes norna och Skuld - det kommandes norna. De bodde i himlen vid Urdarbrunn.

Odin Den förnämste av asarna. Han var hjältarnas, stridens och dödens gud, men också visdomens, skaldernas och magins gud. Han kallas Allfader för att alla asar härstammar från honom. Odin hade också många andra namn, en del syftande på hans egenskaper, andra som han tog sig på sina resor för att inte bli igenkänd. Odin var gift med Frigga och med henne hade han Balder. Han hade många djur i sin tjänst: korparna Hugin och Munin, vargarna Gere och Freke, och den åttafotade hästen Sleipner. Han bodde i Valhall, "de fallnas hall", och från sitt högsäte, Hlidskjalf, kunde han se ut över hela världen med sitt enda öga. Det andra hade han offrat för att få visdom.

Ragnarök Den stora slutstriden mellan gudar och jättar på slätten Vigrid.

Ran Ägirs hustru.

Rastmil Den sträcka man går innan det är dags att vila, vilket i forna tider motsvarade cirka fem kilometer.

Regin Hreidmars son, Fafnes och Utters bror, Sigurd Fafnesbanes fosterfar.

Rig Heimdalls namn när han vandrade genom Midgård och gav upphov till de tre sam- hällsklasserna: ädelborna, friborna och trälar.

Rimtursar "Frostjättar."

Rind Gudinna; moder till Vale som hämnades dråpet på Balder.

Röskva Syster till Tjalfe. De är Tors tjänare.

Sif Gudinna; Tors maka, moder till Ull.

Sigyn Lokes trofasta hustru.

Sindre En av boningarna efter Ragnarök.

Skidbladne Frejs skepp.

Skirne Frejs budbärare.

Skoll Varg som förföljer solen.

Skryme Jätte som Tor möter på sin färd till Utgård.

Skuld Det tillkommandes norna.

Sleipner Odins åttafotade häst. Märkligt nog är Loke mor till denna häst; hingsten Svadilfare är fader.

Snör Anmoder till de fribornas klass.

Sol Mundilfares dotter; hon kör solens vagn.

Surt Eldjätte som vaktar Muspellsheim.

Svartalver Dvärgar.

Svartalvheim Dvärgarnas underjordiska värld.

Tir Träls hustru.

Tjalfe Röskvas bror, Tors tjänare.

Tjatse Jätte som rövade bort Idun.

Tor Han är son till Odin och Jord och den som är näst i rang efter Odin. Tor har många värdefulla ägodelar: hammaren Mjölner, styrkebältet och järnhandskarna. Bockarna som drar hans vagn kallas Tanngnjost och Tanngrisne. Hans hall heter Bilskirne. Han är gift med Sif med guldhåret.

Trud Gudinna; Tors dotter.

Trym Jätte; kung över rimtursarna. Han stal Tors hammare. Träl Aes och Eddas son, gift med Tir: trälarnas stamfader. Tursar Annat namn på jättar.

Tyr Asagud; son till Odin; stridsgud. Miste ena handen som pant till Fenrisulven.

Tökk Jättinna; Loke i förklädnad.

Ull Asagud; son till Sif, styvson till Tor.

Urd Det förflutnas norna.

Utgård Utgårdalokes borg i Jotunheim.

Utgårdaloke Utgårds kung och skicklig på att förvända synen på oönskade besökare.

Utter Hreidmars son; dödades av misstag, vilket tvingade Odin, Loke och Höne att betala en dryg mansbot i guld.

Valaskjalf Odinsonen Vales boning i Asgård enligt Sämunds Edda. Snorres Edda menar att det är en av Odins boningar.

Vale Lokes och Sigyns son; förvandlades till en varg.

Vale Odins son med Rind; Balders hämnare.

Valhall Odins väldiga hall i Asgård, där enhärjarna, de i strid fallna, inväntar Ragnarök under kämpalekar och glatt festande.

Valkyrjor De korar dem som ska dö i strid och för de stupades själar till Valhall.

Valtam Vegtams fader; ett av Odin påhittat namn när han besöker völvan i Nifelheim.

Vaner En med asarna jämställd gudasläkt. Vanaheim är deras värld. Men tre vaner av hög rang lever i Asgård: Njord, Frej och Freja.

Var Äktenskapslöftets och de heliga edernas gudinna.

Ve Bors son och bror till Odin och Vile.

Vegtam Odins namn när han besökte völvan i Nifelheim.

Verdandi Det närvarandes norna.

Veur Tors namn hos jätten Hyme.

Vidar Odins och jättinnan Grids son. Han hämnas Odins död i Ragnarök.

Vigrid Den slätt där den sista striden i Ragnarök utkämpas.

Vile Bors son och bror till Odin och Ve.

Vimur Älv.

Vingolf Asynjornas stora hall i Asgård. Även här samlas fallna kämpar.

Vingtor Annat namn för Tor.

Völva En völva var en spåkvinna, sierska.

Yggdrasil Världsträdet. Den väldiga ask som är världens axel.

Yme Den första jätten. Världen skapades av hans kropp.

Åkutor Annat namn på Tor.

Ägir Havsgudomlighet.


Skriv en kommentar

Historiakanalen.se - För dig som vill läsa om myter och legender